Ngôn ngữ
English English Japanese 日本語
ISO
LKthuyluc Van dien tu Micropump SanphamOEM
Giới thiệu công ty
Giới thiệu sản phẩm
Tuyển dụng
Lienlac
Quý khách có nhu cầu gì, vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin và liên hệ theo hộp thư điện tử bên dưới.
Xin chân thành cảm ơn.

1. Thông tin cần quý khách cung cấp
- Họ tên quý khách
- Đơn vị công tác, địa chỉ cơ quan, website
- Bộ phận trực thuộc, chức vụ
- Thông tin liên hệ của quý khách (email, điện thoại)
- Nội dung liên hệ cụ thể

2. Hộp thư điện tử
- Liên quan đến sản phẩm của công ty, vui lòng liên hệ phòng kinh doanh, email: sales[a]takakovietnam.com
- Liên quan đến nhu cầu cung ứng, vui lòng liên hệ phòng quản lý thu mua, email: pur.info[a]takakovietnam.com
- Liên quan đến thông tin tuyển dụng, vui lòng liên hệ phòng nhân sự, email: recruitment[a]takakovietnam.com